Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Simple time-lapse video in Linux


Για να φτιάξουμε ένα time-lapse video στο linux χρειαζόμαστε μόνο μια εντολή. Πρώτα όμως είναι καλό να έχουμε συγκεντρώσει όλες τις φωτογραφίες που θέλουμε να περιλαμβάνει το video μας σε ένα ξεχωριστό φάκελο, και στη συνέχεια να μειώσουμε την ανάλυση τους καθώς είναι περιττή η μεγάλη ανάλυση που έχουν οι φωτογραφίες.

Για να τις μειώσουμε εγκαθιστούμε το πρόγραμμα imagemagick, και στη συνέχεια δίνουμε την εντολή (στο φάκελο που έχουμε τις φωτογραφίες για το time-lapse)

mogrify -resize 1920 *.JPG

αν θέλουμε ανάλυση διαφορετική από την 1920 ή τα αρχεία μας έχουν κατάληξη jpg ή άλλη, αλλάζουμε την εντολή αναλόγως. Με τη συγκεκριμένη εντολή δεν κρατείται backup των φωτογραφιών οπότε προσοχή.

Στη συνέχεια θα φτιάξουμε το video μας (Motion JPEG, MJPEG) με την εντολή

mencoder mf://*.JPG -mf fps=18:type=jpg -ovc copy -oac copy -o output.avi

Αν θέλετε περισσότερα ή λιγότερα frames ανά δευτερόλεπτο, αλλάξτε τον αριθμό 18 αναλόγως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: