Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Reduce quality of multiple images - Imagemagick

Αν θέλουμε να μειώσουμε το μέγεθος μιας εικόνας χωρίς να μικρύνουμε την ανάλυση της, μπορούμε να μειώσουμε την ποιότητα της. Η μείωση ποιότητας μπορεί να είναι ανεπαίσθητη και ο χώρος που θα κερδίσουμε μεγάλος.

Αφού εγκαταστήσουμε το imagemagick, ανοίγουμε κονσόλα και πάμε στο φάκελο που είναι οι φωτογραφίες που θέλουμε να κάνουμε τη μετατροπή.

Για να κάνουμε τη μετατροπή σε όλες τις φωτογραφίες κρατώντας το ίδιο όνομα (και κατά συνέπεια να τα αντικαταστήσουμε) γράφουμε στην κονσόλα:

$for i in * ; do convert -quality 30 "$i" "$i" ; done

Όπου 30 είναι η ποιότητα της φωτογραφίας. Μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε αριθμό από το 0 μέχρι το 100. Το 100 είναι η αρχική ποιότητα. Στο 30 θεωρώ ότι η μείωση της ποιότητας είναι ανεπαίσθητη ενώ η μείωση του όγκου ξεπερνάει το 60% του μεγέθους της. Πειραματιστείτε για να δείτε τι προτιμάτε.

Επειδή με το προηγούμενο τρόπο αντικαθιστάτε τις υπάρχουσες φωτογραφίες χωρίς να υπάρχει τρόπος να αναστρέψετε την αλλαγή, μπορείτε να διατηρήσετε τις φωτογραφίες σας και να δημιουργήσετε νέες, γράφοντας στην κονσόλα:

$for i in * ; do convert -quality 30 "$i" "$i.new"; done

Αν θέλετε να κάνετε μετατροπή σε ένα μόνο αρχείο, αρκεί να γράψετε:

$convert -quality 30 TO_ONOMA.jpg NEO_ONOMA.jpg

Αν δεν είστε απόλυτα σίγουροι για αυτό που κάνετε, καλό είναι να έχετε αντίγραφο ασφαλείας των φωτογραφιών σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: