Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

How to resize multiple images

Σε παλαιότερο άρθρο, είχαμε δει πως να μειώσουμε το μέγεθος μιας φωτογραφίας με το convert του Imagemagick. Τώρα θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ίδιο, σε όλες τις φωτογραφίες που βρίσκονται σε ένα φάκελο με τη χρήση του mogrify (από τη σουίτα του Imagemagick).

Αφού ανοίξουμε terminal και κάνουμε cd στο φάκελο με τις φωτογραφίες μας, αρκεί να εκτελέσουμε την εντολή

$mogrify -resize 1024x768 *.JPG


Όπου 1024, είναι το πλάτος, και 768 το ύψος. Αν θέλουμε μπορούμε να ορίσουμε μόνο το πλάτος, και το mogrify να αναλάβει να ορίσει το ύψος, διατηρώντας τις σωστές αναλογίες των φωτογραφιών μας. Το "*.JPG" δηλώνει ότι, όλες οι φωτογραφίες με κατάληξη JPG θα επηρεαστούν από την εντολή που θα εκτελέσουμε.

Καλό είναι να έχετε φυλάξει αντίγραφα των φωτογραφιών σας, πριν κάνετε την μετατροπή.

Η εντολή μπορεί να παραμετροποιηθεί ανάλογα με την κατάληξη των αρχείων και την ανάλυση που θέλουμε.

Η σουίτα Imagemagick είναι Open Source και λειτουργεί στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: